Nhà Thuốc

 

 

Nhà thuốc PHÒNG KHÁM QUỲNH TRÂM

 

 

  • Cung cấp đầy đủ thuốc theo toa của BS (thông thường và đặc trị)

  • Tủ lạnh trữ thuốc đúng qui cách

  • Điều hòa nhiệt độ toàn bộ nhà thuốc đảm bảo nhiệt độ phòng tốt nhất, ít ảnh hưởng chất lượng thuốc

  • Nhà thuốc có dược sĩ và dược tá hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng theo toa BS

  • Hoạt động liên tục theo giờ hoạt động của Phòng Khám, đảm bảo phục vụ khách hàng bệnh nhân theo nhu cầu

  •  

  • Bảng hiệu nhà thuốc Quỳnh Trâm

  • Tủ thuốc nhà thuốc Quỳnh Trâm 

Tủ thuốc nhà thuốc Quỳnh Trâm